Home / รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ปิดรับสมัครโครงการ
ติดตามอัพเดทโครงการได้ที่ www.facebook.com/IPIC2017

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าอาหาร สินค้าเกษตรหรือเกษตรแปรรูป ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพสามารถพัฒนา รูปแบบ คุณภาพ รวมทั้งแนวทางการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์โดดเด่น ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

รายชื่อจังหวัดแต่ละภูมิภาค

ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 10 จังหวัด ได้แก่
บึงกาฬ หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 10 จังหวัด ได้แก่
ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ

กรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก รวม 13 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาคกลางฝั่งตะวันตก รวม 13 จังหวัด ได้แก่
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี อยุธยา กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ภาคใต้ รวม 14 จังหวัด ได้แก่
ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

การแข่งขันระดับภูมิภาค

• พิจารณาจาก 15 ผลงาน ในแต่ละภูมิภาค ที่ผ่านการอบรมต่อยอด และเข้าร่วมประกวดระดับภูมิภาค
– รางวัลผลงานดีเด่นประจำภูมิภาค เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ในการแข่งขันระดับประเทศ (ภูมิภาคละ 5 รางวัล รวม 6 ภูมิภาค 30 รางวัล)

การแข่งขันระดับประเทศ

• พิจารณาจากผู้ชนะรางวัลผลงานดีเด่นประจำภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 ผลงาน (รวม 6 ภูมิภาค 30 ผลงาน)
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ